Op woensdag 2 oktober 2019 organiseert Gerard van Keken van de Smaek van Zeêland
in samenwerking met Arjan van Dixhoorn van University College Roosevelt voor
de vierde keer een symposion over de geschiedenis van de wijnhandel, waarin Middelburg
een vooraanstaande rol heeft gespeeld.

Dit jaar is een themapublicatie/boek voor 2020: “De geschiedenis van de wijnhandel in Middelburg”, het onderwerp van gesprek.

Het IDEE is dat iedere historicus/archeoloog/deskundige  een object uit de wijngeschiedenis van
Middelburg/Zeeland kiest en daarover zijn ideeën, gedachten, teksten en beelden deelt tijdens
een mini-presentatie van ongeveer 10 minuten. Vervolgens bediscussiëren we een ieders bijdrage aan het boek.

Mariëlla Beukers,                          auteur, onderzoeker, Wijnkronieken.nl
Joost van den Berg                          Archeoloog Erfgoed Zeeland
Rob Blijleven,                                  onderzoeker Vrije Universiteit Brussel, wijnconsumptie 18-20e eeuw
Arjan van Dixhoorn,                     bijzonder hoogleraar geschiedenis van  Zeeland in de wereld, University College Roosevelt
Victor Enthoven                               historicus en verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam
Toon Franken,                                 Zeeuws Archief, documentalist
Johan Francke,                               Zeeuwse Bibliotheek, specialist Kaapvaart
Veronica Frenks,                            auteur, onderzoekster
Gerard van Keken,                         Smaek van Zeêland, initiatiefnemer Middelburg historische wijnstad, platform & www.middelburgwijnfestival.nl
Gertrude van de Ketterij              Docent geschiedenis Nehalennia, promovenda ‘Hoe sticht men een stad in de vroegmoderne tijd: de stadswording van Arnemuiden van 1300 tot 1600′
Bernard Meijlink                             Walcherse Archeologische Dienst
Nathalie de Visser                           Archeoloog provincie Zeeland
Anne Wegener Sleeswijk             lector geschiedenis aan de de Universiteit van Parijs-1, Panthéon Sorbonne