Symposion Onderzoek naar Middelburg Historische Wijnstad

Op donderdag 11 oktober 2018 organiseert Gerard van Keken van de Smaek van Zeêland
in samenwerking met Arjan van Dixhoorn van University College Roosevelt voor
de derde keer een symposion over de geschiedenis van de wijnhandel, waarin Middelburg
een vooraanstaande rol heeft gespeeld.

Deze symposiondag wordt mede mogelijk gemaakt door de werkgroep Cultuurhistorie van het Zeeuws Genootschap
der Wetenschappen en University College Roosevelt.

Dit jaar zijn als speciale gasten uitgenodigd, Anne Wegener Sleeswijk, lector geschiedenis aan de
de Universiteit van Parijs-1, Panthéon Sorbonne, Victor van Enthoven, historicus en verbonden
aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en Gertrude van de Ketterij, docente geschiedenis en promovenda
over de rol van Arnemuiden in de wijnhandel .

In chronologische volgorde trapt Gertrude af  met haar verhaal over ‘De wijn die het hart verheugt: De rol
van Arnemuiden in de wijnhandel van de 14de – 16de eeuw’. Victor zal het hebben over ‘de opgang van Middelburg
als wijnstad in de zestiende eeuw en de ondergang rond 1600’. Waarna Arjan van Dixhoorn de Middelburgse wijnstapel opnieuw
bekijkt. Anne zal het Middelburg gedeelte besluiten met haar verhaal over ‘de positie van Middelburg in de wijnhandel
met Frankrijk in de 17e en 18e eeuw’.

de geschiedenis van de wijnfles

In de middag zal onderzoek naar de geschiedenis van de wijnhandel centraal staan.
Inmiddels is er een website www.geschiedenisvandewijnhandel.nl die in de toekomst verder gevuld
zal gaan worden.

Één van de sprekers is Mariella Beukers die een eerste verkenning heeft gemaakt van de verbindingen
van Middelburg met het Iberisch schiereiland. Rob Blijleven gaat in op de zin en onzin
van vroegmoderne wijnboeken en ‘gerommel’ met wijn.

Inhoudelijk geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Gerard van Keken, via:
info@middelburgwijnfestival.nl