Symposion De geschiedenis van de wijnhandel in Nederland en Middelburg in het bijzonder

Op donderdag 12 oktober organiseren de Smaek van Zeêland, Gerard van Keken, en University College Roosevelt, Arjen van Dixhoorn,  een (besloten) symposion over de geschiedenis van de wijnhandel in Nederland en Middelburg in het bijzonder.

Gedurende de ochtend van het symposion worden er verschillende inleidingen gehouden over het onderwerp.  Veronica Frenks doet de aftrap en geeft een inleiding over de inhoud en betekenis van het woord symposion.  Het woord symposion is afkomstig van de Grieken en de enige overgebleven voorschriften van een symposion zijn afkomstig van Plato. Hoe kunnen we naar een symposion vandaag de dag kijken?

Historicus en vinoloog Mariëlle Beukers houdt een algemene inleiding over de geschiedenis van de wijnhandel in Nederland. Welke rol heeft de wijnhandel gespeeld in het Nederlandse handelsverleden en welke regio’s, steden en personen speelden daarin een rol van betekenis.

Gerard van Keken gaat vervolgens in op Middelburg wijnstad. Wat weten we van het verleden van Middelburg Wijnstad en wat zijn de lacunes in onze kennis?

Historicus Johan Francke van de Zeeuwse Bibliotheek schetst welke rol wijn had in de Kaapvaart. De Kaapvaart is het overmeesteren van handelsschepen van de vijand met officiële toestemming van de eigen overheid. Gelegaliseerde piraterij.

UCR Studente Gerjanne Hoek laat haar licht schijnen over een van de vele wijnhandelaren die Middelburg gekend heeft: Andries van der Poest. Zij heeft onderzoek gedaan naar zijn werkwijze en presenteert enkele bevindingen.

Documentalist Toon Franken van het Zeeuws Archief vertelt het een en ander over de archieven van Zeeuwse wijnhandelaren. Welke bekende(re) wijnhandelaren waren er in Zeeland/Middelburg en wat weten we van hen? Zijn er archieven van hen en waar zouden we naar op zoek kunnen gaan.

Onderzoeker aan de VU Brussel Rob Blijleven gaat in op wijnconsumptie tussen de 18e en 20e eeuw. Wijn drinken en kennis over wijn is vandaag de dag een deel van onze levensstijl. Maar hoe was dat in vroeger tijden?

Als voorbereiding op de middag gaat Arjan van Dixhoorn tenslotte in op wat voor onderzoek er nodig is om de ontwikkelingen in de (Middelburgse) wijnhandel nog beter in kaart te brengen?

De middag is gereserveerd voor overleg en discussie.

Het doel van de dag is meervoudig:

  1. Het luisteren naar verschillende presentaties
  2. Verkenningen om (historisch) wijnonderzoek doen
  3. Het opzetten van een netwerk
  4. Mogelijke ontwikkeling wijn(handel)toerisme